Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe
AGRO-KOMPLEKS S.C.
M.Kiedrowski i L. Bara
Ul. Zielona 29
83-200 STAROGARD GDAŃSKI
NIP 592-15-84-599

tel./fax 058 5622329
fax 058 56210177

Stacja Kontroli Opryskiwaczy

W Stacji Kontroli Opryskiwaczy:

  1. PRZEGLĄDY opryskiwaczy objęte są dotacją przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. wysokość stawki dotacji wynosi:
    • opryskiwacz ciąg. pol. z belką do 12 m - 146,40 zł
    • opryskiwacz ciąg. pol. z belką powyżej 12 - 170,80 zł

    UWAGA: czekamy na decyzję Inspekcji Ochrony Roślin o przyługujących stawkach dotacji na rok 2008.


    Po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym właściciel sprzętu otrzymuje od wykonawcy następujące dokumenty: - zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną opryskiwacza,protokół kontroli i kopię rachunku określającego kwotę zapłaty za przegląd opryskiwacza.

  2. Koszty MODERNIZACJI opryskiwaczy pokrywa użytkownik na podstawie kosztorysu sporządzonego w jego obecności i za jego zgodą.


[Rozmiar: 15925 bajtów]

Technicznie sprawny sprzęt do stosowania środków ochrony roślin to: bezpieczeństwo własne i zdrowie innych ludzi oraz zwierząt